Książki i monografie pracowników Katedry

Książki i monografie autorstwa pracowników Katedry Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku zostały niżej przedstawione w porządku chronologicznym.

 

A. Skotnicka, Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia – dokument – autotematyzm, Katowice 1991, ss. 110.

ISSN: 0208-6336

H. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994, ss. 152.

ISBN: 83-233-0733-4

K. Żemła [Jastrzębska], Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach, Katowice 2000, ss. 183.

ISBN: 978-83-71642-30-2

A. Skotnicka, Model prozy „innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001, ss. 225.

ISSN: 0239-6661

P. Fast, K. Jastrzębska, Wczesna twórczość Anatolija Kima. Wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji, Katowice 2006, ss. 169.

ISBN: 978-83-71645-00-6

H. Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007, ss. 262.

ISBN: 978-83-89973-71-9

 

K. Jastrzębska, Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków 2011, ss. 208.

ISBN: 978-83-7624-054-1

M. Ochniak, Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa (aspekt interpretacyjny i translatologiczny), Kraków 2013, ss. 204.

ISBN: 978-83-7624-099-2

H. Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego… Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015, ss. 199.

ISBN: 978-83-7624-125-8