Контакты

e-mailznakovye.imena@gmail.com

 

Почтовый адрес

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku

ul. Romana Ingardena 3, p. 50

30-060 Kraków

 

Телефон

+48 12 663 25 10