Doktoranci

mgr Witold Pacyno

Promotor: dr hab. Katarzyna Jastrzębska 

Temat rozprawy: Mediewalizm w literaturze rosyjskiej przełomu XX-XXI wieku

Przewidywany termin obrony: 2019

Kontakt, harmonogram zajęć i konsultacje: USOSweb

mgr Filippo Camagni

Promotor: dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ

Temat rozprawy: Tajemnica nieśmiertelności w najnowszej literaturze rosyjskiej (M. Szyszkin, Je. Wodołazkin, W. Szarow)

Kontakt, harmonogram zajęć i konsultacje: USOSweb

mgr Marianna Chłopek-Labo

Promotor: dr hab. Katarzyna Jastrzębska

Temat rozprawy: Przekład a tożsamość. Proza Oksany Zabużko w polskich i rosyjskich translacjach

Kontakt, harmonogram zajęć i konsultacje: USOSweb

mgr Małgorzata Wilkosz

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Jastrzębska 

Temat planowanej rozprawy: Hipertekst jako transmedialna forma literacka. Rosyjska literatura sieciowa w przestrzeni RUnetu 

Przewidywany termin obrony: 2020

Kontakt, harmonogram zajęć i konsultacje: USOSweb

mgr Agnieszka Ścibior

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Jastrzębska

Opiekun pomocniczy: dr Marek Tuszewicki (Instytut Judaistyki UJ)

Temat planowanej rozprawy: Przetłumaczyć żydowskość. Isaak Babel po polsku

Kontakt, harmonogram zajęć i konsultacje: USOSweb