Aktualności

Kto nas odwiedził

Kontakt

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku 

ul. Romana Ingardena 3

30-060 Kraków

tel. 12 663 25 10

Media